Inslijpen van kabel

€ 10,00

Het wegwerken van de begrenzingskabel door middel van een voeg open te slijpen.
Dit zonder afwerking of kitwerk