Boren van gat

€ 10,00

Boren van gat in garagemuur of tuinhuis

MR Creations is niet verantwoordelijk voor schade in of aan infrastructuur ten gevolgen van het uitvoeren van deze werken.
Het boren van kabel gat gebeurd in overleg met de klant en op aangeduide plaats, de eigenaar in kwestie is zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.